Dětské ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů. Struktura: lůžková část oddělení dětského a dorostového, novorozenecké oddělení a JIRP novorozeneckého oddělení a …