Záchranářské organizace

Sbor dobrovolných hasičů Meziboří

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.