Soudy

Okresní soud Most

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Most

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.