Státní základní školy

ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je jídelna a družina. Pořádáme besedy, exkurze, výuku v přírodě, výlety a návštěvy divadel. Možnost navštěvování zájmových kroužků.

ZŠ Most, J. A. Komenského

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky pro 620 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízíme kroužek stolního hokeje a tenisu, házené, míčových her a keramiky.

ZŠ Most, Jakuba Arbesa

Základní škola pro 650 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou nabízí kroužek florbalu, informatiky, odbíjené, keramiky, stolního hokeje i zpěvu.

ZŠ Most, Obránců míru

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy či rybářský kroužek. Pořádáme letní dětské a rybářské tábory.

ZŠ Most, Okružní

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, keramický, sportovní, přírodovědný i taneční kroužek. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Učení s prožitkem.

ZŠ Most, Svážná

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického a německého jazyka, keramiky, vaření, zpěvu, výpočetní techniky a hry na flétnu. Účastníme se turnajů ve stolním fotbálků. Organizujeme zájezdy i výlety. K dispozici je ...

ZŠ Most, U Stadionu

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem, družinou a knihovnou. Děti se podílí na vydávání školního časopisu.

ZŠ Most, Václava Talicha

Základní škola pro 585 žáků s družinou, klubem a jídelnou nabízí kroužek kopané, atletiky, stolního hokeje, florbalu, badmintonu i šachů. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

ZŠ Most, Zlatnická

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, kopané, míčových her, práce na počítači, ruční práce, tělovýchovný, finanční, čtenářský, taneční aerobik a další.

ZŠ Obrnice

Provoz základní školy pro 460 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání různých kulturních akcí, divadelních představení, výletů.