Základní školy

ZŠ Most, Vítězslava Nezvala

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Most, Jakuba Arbesa

Základní škola pro 650 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou nabízí kroužek florbalu, informatiky, odbíjené, keramiky, stolního hokeje i zpěvu.

ZŠ Most, Obránců míru

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy či rybářský kroužek. Pořádáme letní dětské a rybářské tábory.

ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most

Základní škola s kapacitou 200 žáků se specifickými poruchami chování, s klubem a družinou pro 28 dětí. Nabízíme keramický, dramatický a taneční kroužek včetně výuky hry na flétnu, zpěvu s kytarou i anglického jazyka. Vydáváme školní časopis Žihadlo a ...

10. ZŠ Most

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 640 žáků. K dispozici je také jídelna a dětská družina. Nabízíme široké spektrum kroužků, od matematiky, tance, němčiny, vaření, hraní na flétnu až po fotokroužek.

ZŠ Most, Svážná

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického a německého jazyka, keramiky, vaření, zpěvu, výpočetní techniky a hry na flétnu. Účastníme se turnajů ve stolním fotbálků. Organizujeme zájezdy i výlety. K dispozici je ...

Soukromá základní škola OPTIMA

Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve třídě. Maximální počet je 18 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

ZŠ Most, U Stadionu

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem, družinou a knihovnou. Děti se podílí na vydávání školního časopisu.

ZŠ Most, J. A. Komenského

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky pro 620 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízíme kroužek stolního hokeje a tenisu, házené, míčových her a keramiky.

ZŠ Most, Rozmarýnová

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 1000 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Most, Václava Talicha

Základní škola pro 585 žáků s družinou, klubem a jídelnou nabízí kroužek kopané, atletiky, stolního hokeje, florbalu, badmintonu i šachů. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

ZŠ Most, Okružní

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, keramický, sportovní, přírodovědný i taneční kroužek. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Učení s prožitkem.

ZŠ Most, Zlatnická

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, kopané, míčových her, práce na počítači, ruční práce, tělovýchovný, finanční, čtenářský, taneční aerobik a další.

ZŠ Obrnice

Provoz základní školy pro 460 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání různých kulturních akcí, divadelních představení, výletů.

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 520 žáků zaměřená na hokej, fotbal a aerobik. Součástí je jídelna, klub a družina.

ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je jídelna a družina. Pořádáme besedy, exkurze, výuku v přírodě, výlety a návštěvy divadel. Možnost navštěvování zájmových kroužků.

ZUŠ Litvínov

Základní umělecká škola pro 950 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Máme soubory taneční, Junior Big Bend, Sax Band, taneční orchestr a Komoráček. Pořádáme festivaly, školní plesy, výstavy, semináře a ...