Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Soukromá základní škola OPTIMA

Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve třídě. Maximální počet je 18 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. je škola malá a útulná. Počet žáků a pedagogů dovoluje, abychom se navzájem znali osobně, což přispívá k rodinnému klimatu školy. Individuální přístup k žákům není pouze vyprázdněná fráze, ale zásada práce ve škole.

10. ZŠ Most

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 640 žáků. K dispozici je také jídelna a dětská družina. Nabízíme široké spektrum kroužků, od matematiky, tance, němčiny, vaření, hraní na flétnu až po fotokroužek.

SŠDVS s.r.o.

Střední škola zajišťující výuku bezpečnostně právní činnosti, ekonomiky a podnikání, veřejnoprávní činnosti a podnikání.

ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy jednotřídového typu s maximálním počtem 18 dětí. Školka je obklopena malou zahradou.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola nabízí ke studiu tyto obory: obchodní akademie, ekonomické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, pedagogické lyceum, pedagogika pro asistenty ve školství, sociálně právní ...

Výukové a studijní centrum

Nabídka bakalářského studia oboru aplikovaná chemie a materiály v prezenční i kombinované formě.

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů prodavač, kuchař, číšník - servírka, prodavačské práce, obchodník a stravovací a ubytovací služby.

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Provozujeme středisko denní péče o děti od 16 měsíců do 3 let s kapacitou pro 23 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

1. soukromá ekonomická univerzita v ČR nabízí Bc. i Mgr. studium v prestižních oborech Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Řízení podniku a podnikové finance, Pojišťovnictví.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Škola nabízí studijní obory Informační technologie a programování, Cestovní ruch a průvodcovství, Evropský ekonomický asistent a Sportovní marketing a management.

Střední odborná škola podnikatelská, Most, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, řízení firem, sportovní management, internetový marketing, multimediální design.

ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je jídelna a družina. Pořádáme besedy, exkurze, výuku v přírodě, výlety a návštěvy divadel. Možnost navštěvování zájmových kroužků.

ZŠ Most, J. A. Komenského

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky pro 620 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízíme kroužek stolního hokeje a tenisu, házené, míčových her a keramiky.

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 520 žáků zaměřená na hokej, fotbal a aerobik. Součástí je jídelna, klub a družina.

ZŠ Most, Jakuba Arbesa

Základní škola pro 650 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou nabízí kroužek florbalu, informatiky, odbíjené, keramiky, stolního hokeje i zpěvu.

ZŠ Most, Obránců míru

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy či rybářský kroužek. Pořádáme letní dětské a rybářské tábory.

ZŠ Most, Okružní

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, keramický, sportovní, přírodovědný i taneční kroužek. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Učení s prožitkem.

ZŠ Most, Rozmarýnová

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 1000 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Most, Svážná

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického a německého jazyka, keramiky, vaření, zpěvu, výpočetní techniky a hry na flétnu. Účastníme se turnajů ve stolním fotbálků. Organizujeme zájezdy i výlety. K dispozici je ...

ZŠ Most, U Stadionu

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem, družinou a knihovnou. Děti se podílí na vydávání školního časopisu.

ZŠ Most, Vítězslava Nezvala

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Most, Václava Talicha

Základní škola pro 585 žáků s družinou, klubem a jídelnou nabízí kroužek kopané, atletiky, stolního hokeje, florbalu, badmintonu i šachů. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

ZŠ Most, Zlatnická

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, kopané, míčových her, práce na počítači, ruční práce, tělovýchovný, finanční, čtenářský, taneční aerobik a další.

ZŠ Obrnice

Provoz základní školy pro 460 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání různých kulturních akcí, divadelních představení, výletů.

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr

Provozujeme tříletou a čtyřletou střední odbornou školu. Nabízíme obory prodavač, truhlář, aranžér, čalouník, kadeřnictví, krejčík a operát dřevařské a nábytkářské výroby. Dále zajišťujeme výuku propagačního výtvarnictví. Žáci se učí šít sukně, halenky, ...

Střední odborná škola InterDACT, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů: veřejnosprávní činnost, informační technologie, sociální činnost.

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Vyučujeme fyziku, matematiku, český jazyk, základy společenských věd, informatiku, chemii, biologii, zeměpis, dějepis a další. Pořádáme různé výlety, exkurze a lyžařské kurzy. Navštěvujeme divadelní ...

Dětský domov a Školní jídelna Most

Dětský domov nabízí útočiště pro děti do 18 let a pro nezletilé matky. Celková kapacita objektu je 70 míst. Hledáme dětem nové rodiny nebo se snažíme o urovnání vztahů ve své rodině. Zajišťujeme víkendové a prázdninové pobyty doma, podmínečná propuštění a ...

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

Zajištění péče, výchovy a sociálního prostředí ohroženým dětem.

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov zřízený Radou Ústeckého kraje pro výchovu 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Skladba dětí je heterogenní od 3 do 26 let. Domov se nachází v pohraničí Krušných hor. Děti zde mají k dispozici modelářskou a keramickou dílnu či IT vybavení.

ZUŠ Litvínov

Základní umělecká škola pro 950 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Máme soubory taneční, Junior Big Bend, Sax Band, taneční orchestr a Komoráček. Pořádáme festivaly, školní plesy, výstavy, semináře a ...

MŠ Most, Růžová

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Škola zajišťuje výchovu dětí od 3-6 let. V areálu školky je zahrada rozdělená na část pro děti a zelený porost. Zajišťujeme logopedickou péči. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Pořádáme ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

Knihovna Oblastního muzea v Mostě

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

MŠ Most, Hutnická

Mateřská škola pro 150 dětí s vlastní jídelnou nabízí výuku angličtiny formou her a hry na flétnu.

MŠ Most, Antonína Sochora

Mateřská škola pro 150 dětí s vlastní jídelnou se zaměřením na estetiku včetně rozvíjení smyslového vnímání a s rozšířenou nabídkou tělesné výchovy.

ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most

Základní škola s kapacitou 200 žáků se specifickými poruchami chování, s klubem a družinou pro 28 dětí. Nabízíme keramický, dramatický a taneční kroužek včetně výuky hry na flétnu, zpěvu s kytarou i anglického jazyka. Vydáváme školní časopis Žihadlo a ...

MŠ Obrnice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 05:50)