Školy a výchovné instituce • okr. Most a okolí

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

138 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 + pobočka
Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

ZŠ Most, Vítězslava Nezvala

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Most, Jakuba Arbesa

Základní škola pro 650 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou nabízí kroužek florbalu, informatiky, odbíjené, keramiky, stolního hokeje i zpěvu.

MŠ Most, Hutnická

Mateřská škola pro 150 dětí s vlastní jídelnou nabízí výuku angličtiny formou her a hry na flétnu.

ZŠ Most, Obránců míru

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy či rybářský kroužek. Pořádáme letní dětské a rybářské tábory.

ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most

Základní škola s kapacitou 200 žáků se specifickými poruchami chování, s klubem a družinou pro 28 dětí. Nabízíme keramický, dramatický a taneční kroužek včetně výuky hry na flétnu, zpěvu s kytarou i anglického jazyka. Vydáváme školní časopis Žihadlo a …

MŠ Most, Antonína Sochora

Mateřská škola pro 150 dětí s vlastní jídelnou se zaměřením na estetiku včetně rozvíjení smyslového vnímání a s rozšířenou nabídkou tělesné výchovy.

10. ZŠ Most

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 640 žáků. K dispozici je také jídelna a dětská družina. Nabízíme široké spektrum kroužků, od matematiky, tance, němčiny, vaření, hraní na flétnu až po fotokroužek.

ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy jednotřídového typu s maximálním počtem 18 dětí. Školka je obklopena malou zahradou.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

1. soukromá ekonomická univerzita v ČR nabízí Bc. i Mgr. studium v prestižních oborech Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Řízení podniku a podnikové finance, Pojišťovnictví.

Střední odborná škola InterDACT, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů: veřejnosprávní činnost, informační technologie, sociální činnost.

SŠDVS s.r.o.

Střední škola zajišťující výuku bezpečnostně právní činnosti, ekonomiky a podnikání, veřejnoprávní činnosti a podnikání.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

Zajištění péče, výchovy a sociálního prostředí ohroženým dětem.

ZŠ Most, Svážná

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického a německého jazyka, keramiky, vaření, zpěvu, výpočetní techniky a hry na flétnu. Účastníme se turnajů ve stolním fotbálků. Organizujeme zájezdy i výlety. K dispozici je …

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most

Státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů prodavač, kuchař, číšník - servírka, prodavačské práce, obchodník a stravovací a ubytovací služby.

Soukromá základní škola OPTIMA

Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve třídě. Maximální počet je 18 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

ZŠ Most, U Stadionu

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem, družinou a knihovnou. Děti se podílí na vydávání školního časopisu.

Střední odborná škola podnikatelská, Most, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, řízení firem, sportovní management, internetový marketing, multimediální design.

Knihovna Oblastního muzea v Mostě

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola.

MŠ Most, Růžová

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Škola zajišťuje výchovu dětí od 3-6 let. V areálu školky je zahrada rozdělená na část pro děti a zelený porost. Zajišťujeme logopedickou péči. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Pořádáme …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

ZŠ Most, J. A. Komenského

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky pro 620 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízíme kroužek stolního hokeje a tenisu, házené, míčových her a keramiky.

ZŠ Most, Rozmarýnová

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 1000 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Most, Václava Talicha

Základní škola pro 585 žáků s družinou, klubem a jídelnou nabízí kroužek kopané, atletiky, stolního hokeje, florbalu, badmintonu i šachů. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Výukové a studijní centrum

Nabídka bakalářského studia oboru aplikovaná chemie a materiály v prezenční i kombinované formě.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. je škola malá a útulná. Počet žáků a pedagogů dovoluje, abychom se navzájem znali osobně, což přispívá k rodinnému klimatu školy. Individuální přístup k žákům není pouze vyprázdněná fráze, ale zásada práce ve škole.

Dětský domov a Školní jídelna Most

Dětský domov nabízí útočiště pro děti do 18 let a pro nezletilé matky. Celková kapacita objektu je 70 míst. Hledáme dětem nové rodiny nebo se snažíme o urovnání vztahů ve své rodině. Zajišťujeme víkendové a prázdninové pobyty doma, podmínečná propuštění a …

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Škola nabízí studijní obory Informační technologie a programování, Cestovní ruch a průvodcovství, Evropský ekonomický asistent a Sportovní marketing a management.

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Provozujeme středisko denní péče o děti od 16 měsíců do 3 let s kapacitou pro 23 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

ZŠ Most, Okružní

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, keramický, sportovní, přírodovědný i taneční kroužek. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Učení s prožitkem.

ZŠ Most, Zlatnická

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, kopané, míčových her, práce na počítači, ruční práce, tělovýchovný, finanční, čtenářský, taneční aerobik a další.

ZŠ Obrnice

Provoz základní školy pro 460 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání různých kulturních akcí, divadelních představení, výletů.

MŠ Obrnice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 05:50)

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Vyučujeme fyziku, matematiku, český jazyk, základy společenských věd, informatiku, chemii, biologii, zeměpis, dějepis a další. Pořádáme různé výlety, exkurze a lyžařské kurzy. Navštěvujeme divadelní …

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr

Provozujeme tříletou a čtyřletou střední odbornou školu. Nabízíme obory prodavač, truhlář, aranžér, čalouník, kadeřnictví, krejčík a operát dřevařské a nábytkářské výroby. Dále zajišťujeme výuku propagačního výtvarnictví. Žáci se učí šít sukně, halenky, …

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 520 žáků zaměřená na hokej, fotbal a aerobik. Součástí je jídelna, klub a družina.

ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je jídelna a družina. Pořádáme besedy, exkurze, výuku v přírodě, výlety a návštěvy divadel. Možnost navštěvování zájmových kroužků.

ZUŠ Litvínov

Základní umělecká škola pro 950 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Máme soubory taneční, Junior Big Bend, Sax Band, taneční orchestr a Komoráček. Pořádáme festivaly, školní plesy, výstavy, semináře a …

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov Hora Sv. Kateřiny

Dětský domov zřízený Radou Ústeckého kraje pro výchovu 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Skladba dětí je heterogenní od 3 do 26 let. Domov se nachází v pohraničí Krušných hor. Děti zde mají k dispozici modelářskou a keramickou dílnu či IT vybavení.