Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Provozujeme domov důchodců, denní stacionář a domov se zvláštním režimem pro seniory s pečovatelskou službou.

Domov důchodců Meziboří

Nabídka sociální, pečovatelské a zdravotní péče seniorům včetně zajištění ubytování a stravy.

Město Meziboří

Provoz domu s pečovatelskou službou.

OTEVŘENO (nonstop)

Domovy sociálních služeb Litvínov

Poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením včetně postižení s kombinovanými vadami. Dále poskytování služeb seniorům.