Domovy důchodců

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Provozujeme domov důchodců, denní stacionář a domov se zvláštním režimem pro seniory s pečovatelskou službou.

Domov důchodců Meziboří

Nabídka sociální, pečovatelské a zdravotní péče seniorům včetně zajištění ubytování a stravy.