Ekologická sdružení

M-envi s.r.o. – Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

205 kmBrtnice, Na Podmoklí 357

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Hnutí Duha Duchcov

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Nabízíme bedýnkování.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce …

Sdružení pro přírodu

Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu.

Tilia

Podpora naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých se zaměřením na ochranu přírody, životního prostředí a památek a také na turistiku a táboření.