Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

333 kmOstrava - Krásné Pole, Předvrší 846

ZAVŘENO (Otevírá v Út 00:00)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

BOZPOTZ s.r.o. – BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA – Ing. Jarmila Horníčková

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize plynových a tlakových zařízení. Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

RISCON s.r.o.

RISCON s.r.o.

Profesionální služby v oblasti BOZP. Integrální součástí našich služeb není jenom nalézat potíže, ale tam, kde je to možné, i navrhovat přijatelná řešení, která nebudou jen zvyšovat náklady, ale mohou přispět ke zlepšení např. produktivity práce, redukci ...

SIAD Czech spol. s r.o. – TECHNICKÉ A SPECIÁLNÍ PLYNY

SIAD Czech spol. s r.o. – TECHNICKÉ A SPECIÁLNÍ PLYNY

SIAD je jednou z nejdůležitějších chemických společností v Itálii a i v Evropě. Dodává celou řadu průmyslových, speciálních, potravinářských a medicinálních plynů. Působí i v odvětvích spojených se světem plynů: strojírenství, zdravotnictví, LPG a zemní ...

GLOBAL-PRO s.r.o.

GLOBAL-PRO s.r.o.

Komplexní zavedení systémů ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 22001, HACCP, GMP, norma SCC, VPZ ve svařování. Služby v oblasti BOZP, PO, životní prostředí, nakládání s odpady a ekologie. Koordinátor BOZP na staveništi.

KONTROL s.r.o.

KONTROL s.r.o.

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Ekologie, nakládání s chemickými látkami a přípravky, servis a prodej hasicích přistroj a hydrantů, výkon činnosti koordinátora BOZP, školení a servis, konzultace a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Pavel Křenek

Nabízím služby v oblasti požární ochrany a prevence rizik, školení a zpracování dokumentace.

Jan Rusó

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

OTEVŘENO (nonstop)

JCA, s.r.o.

JCA, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Provedení auditu BOZP a PO.

Schlike - Domi, spol. s r.o.

Telekomunikace Strukturovaná kabeláž Bezpečnostní systémy Slaboproudé systémy Elektromontáže Stavební činnost Projekce, dodáváme zabezpečovací a kamerové systémy (EZS, CCTV), požární signalizace (EPS). Provádíme překládky telekomunikačních sítí ...

Pavel Heindl

Poskytování poradenství v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie odpadového hospodářství.

Ing. Irena Kotlanová

Nabízím koordinaci BOZP na staveništi, inženýrskou činnost ve výstavbě, poradenskou činnost v oblasti dotací a zadávání veřejných zakázek.

Chemicko Technický Záchranný Sbor - Česká Republika

Prevence a represe ochrany obyvatel, požární ochrany, technické pomoci a ekologie. Nabízíme analýzu, rozbor, nakládku a převoz odpadu k likvidaci v akreditovaném zařízení, sanace, dekontaminace, separace, neutralizace, ředění, jímání a třídění chemických ...

Zbyněk Michálek

Zbyněk Michálek

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany. Prodáváme hasicí přístroje, zajišťujeme jejich servis, plnění i revize. Provádíme školení PO a BOZP.

BLACK STAR – Jiří Švec

Zajištění a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, nakládání s odpady a v oblasti životního prostředí.

Josef Němeček

Poskytujeme projektové řešení v oblasti požární bezpečnosti.

MR 3, s.r.o.

Zpracování a vedení dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Poskytování poradenství, školení zaměstnanců.

Bittner consulting, s.r.o.

Centrum dopravního vzdělávání - řidičské průkazy sk. A, B, B+E, C, C+E, školení řidičů - ADR, Úmluva CMR, digitální tachografy a další, bezpečnostní poradce pro přepravu ADR-vč. tř. 1, rekvalifikační kurzy - Řidič MKD - financované z ESF

Martin Valdhans

Zpracování a zavedení dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce. Poskytování školení a kurzů. Opravy a revize elektrických zařízení.

Ing. Eva Goluchová

Poskytování poradenství v oblasti BOZP, ekologie, prevence závažných havárií a nakládání s chemickými látkami. Nabídka přepravy nebezpečných látek.

SAFE angel

Poskytování služeb BOZP, PO, ŽP a kurzů První pomoci na míru. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí, zákonných i speciálních školení, efektivní grafické vizualizace a mnoho ...

Václav Turek

Poskytujeme projektové řešení v oblasti požární bezpečnosti.

Eduard Šimánek

Eduard Šimánek

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poradenství, lektorská činnost, školení, kontroly, identifikace nebezpečí a analýzy rizik, zpracovávání odborných posudků a vnitropodnikové dokumentace. Komplexní řízení BOZP v podniku.

FEHAS group, s.r.o.

Náhradní plnění. Prášková lakovna. Nabízíme Vám mnoho druhů panelů nových i použitých. Bazar stavebních buněk a panelů. Posypová sůl. Školení a poradenství BOZP. Nabídka činností v oblasti PO. Hasicí přístroje a hydranty.